CHINESE

People

Home» People» Faculty

Faculty

 

Professor

 

Zhengcai CAO   Kejin HUANG   Weiguo LIN   Junkai YI
Juan CHEN   Qibing JIN   Xianbo QIU   Jinhui ZHANG
Jizheng CHU   Hongguang LI   Youqing WANG   Ruilian ZHAO
Jingyang GAO   Dazi LI   Jianlin WANG   Zhong ZHAO
Zhiqiang GENG   Zheng LI   Jing WANG   Jinglin ZHOU
Suqin HE   Wei LI   Xuewei WANG   Qunxiong ZHU
Duli YU            


Associate Professor

 

Jie CHENG   Songwei PEI   Jie WEI   Feng YOU
Yulong CUI   Siwei PENG   Zhenhuan WU   Hongfang YUAN
Qing GUO   Xuan PENG   Haiyan WU   Jie Zhang
Wei HU   Dong SHEN   Tao XIA   Xinlian ZHANG
Ran HUANG   Shenghui SHI   Liang Xiao   Beike ZHANG
Daguang JIANG   Hongcheng SUN   Xiaoming XIE   Fan ZHANG
Hui LI   Jing WAN   Zangju XING    
Fang LI   Ying WANG   Nanshan XU   Haijiang ZHU
Xiaoyong LIN   Yanqing WANG   Yuan XU   Benben JIANG 
Wei NIE   Qi WANG   Liguo YANG   Yanlin HE


Lecture

 

 

Yi CAI   Quan HE    Qiong RAN    
Xi CAO   Yue HOU   Ying SHANG   Keqing YAN
Lei CHEN   Jingwen HUANG       Qiaoning YANG
Haisheng CHEN   Zhiying JIANG   Chong SU   Xin YOU
Yong CHENG   Cuiyun JIN   Jia SUN   Tao YU
Xiaodong FENG   Yu JIN   Jianyong TUO   Yang YU
Dong GAO   Furong LEI   Hongjie WAN   Jianqing ZHANG
Junxia GUO   Guojie LI   Liping WANG   Yiying ZHU
Yunan HAN   Shaofei LIN   Guanghui WEN   Rui ZHANG
Xueyan HAN   Gang LU   Haixin WENG   Jing ZHANG
Yongming HAN   Xin MA   Yaqiong WU   Liqiang ZHAO
Bin HE   Jing MA   Lei WU   Zhao Wei
Guannan HE   Guijun MIAO   Jiapeng XI    
Cheng LING            

 

| |